ترمیم بیدخوردگی

بیدخوردگی قالی

ترمیم بیدخوردگی چگونه انجام می شود ترمیم بیدخوردگی فرش: آیا برای شما پیش آمده است که فرش شما بید خوردگی داشته باشد، ترمیم بیدخوردگی فرش توسط قالیشویان انجام می شود. بید خود حشره ای است که می تواند هر نوع فرش دستباف و ماشینی و گران قیمت را به سوی نابودی ببرد. یکی از بزرگترین […]