قالیشویی در الهیه(اصل)

قالیشویی در الهیه

شستشوی انواع قالی و فرش در قالیشویی در الهیه فرش‌ها از زمان‌های گذشته جزء اشیاء اصلی منازل ایرانی محسوب می‌شدند که برای مراقبت از آن‌ها و حفظ نظافت خانه هر سال شسته می‌شدند. همان طور کهاطلاع دارید، در سال‌های گذشته همه مراحل شستشوی فرش‌ها در داخل خانه انجام می ‌شد. اما با گذشت زمان و […]